JIŘÍ HYNEK 2018
Kandidát na prezidenta České republiky
Prezident hájící
české národní zájmy
Prezident plnící
roli vrchního velitele
ozbrojených sil
Prezident prosazující
zájmy českého
průmyslu
 
 
 
SILNÝ PREZIDENT
PRO TĚŽKÉ ČASY
Prezident hájící
české národní zájmy
Prezident plnící
roli vrchního velitele
ozbrojených sil
Prezident prosazující
zájmy českého
průmyslu
Co chci

Chci být prezidentem hrdého a sebevědomého národa. Národa, jehož občané se nebudou muset bát o bezpečnost svých rodin a budoucnost svých dětí.

Chci být prezidentem lidí, kteří si nade vše váží osobní svobody a žijí odpovědný život. Lidí, kteří se s hlavou vzpřímenou nebojí říci svůj názor a jsou ochotni za něj bojovat. Lidí, kteří chtějí, aby jejich děti žily zde, v české kotlině, v prosperitě a bezpečí. Lidí, kteří jsou ochotni bránit svou rodinu i svou zem a nasadit pro naše hodnoty a své blízké vlastní život.

Chci, aby děti, mámy, tátové, babičky a dědové tvořili šťastné rodiny a žili v bezpečí. Nesmí žít ve strachu, jak je to dnes v mnohých evropských zemích. Proto naprosto odmítám invazi nelegálních migrantů. O tom, kdo u nás bude žít, si musíme rozhodovat sami a v souladu s naším národním zájmem.

Chci, abychom si o všem důležitém rozhodovali my. Je nepřijatelné, aby se v náš neprospěch rozhodovalo v Bruselu. Evropská unie musí být společenstvím suverénních států, a ne diktaturou evropských nikým nevolených úředníků.

Chci, abychom nikdy neohýbali hřbet před nepřáteli ani před spojenci. S každým budu jednat jako rovný s rovným a vždy budu mít na paměti národní zájem.

Chci, aby lidé mohli svobodně projevit svůj názor a je pro mě nepřijatelná jakákoliv cenzura.

Chci, aby stát své obyvatele nikdy nešikanoval zbytečnou regulací a přemírou zákonů. Zákony musí být pro lidi, a ne proti lidem. Špatné a lidem ubližující zákony budu vetovat.

Chci, abychom si před zákonem byli všichni rovni. Aby soudy rozhodovaly správně, rychle, spravedlivě a měřily všem stejně.

Chci, aby naše armáda byla vždy schopna ubránit obyvatele a nezávislost před jakýmkoliv útočníkem. Budu zodpovědně a aktivně plnit úlohu vrchního velitele ozbrojených sil.

Chci, abychom byli bohatý národ. Budu úspěšným vyslancem českého průmyslu, který je schopný prosazovat v zahraničí zájmy českých exportérů, na kterých stojí prosperita naší země.

Chci, umím a dokážu to. Moje vzdělání, znalosti a praxe spolu s kondicí, energií, elánem a odhodláním mi k tomu dávají předpoklady. Navíc jsem houževnatý a mám silnou vůli. A hlavně na to mám srdce.

Potřebujeme silného prezidenta, který obstojí i v těžkých časech. Připojte prosím svůj podpis pod petici za mou nominaci a v prezidentských volbách mi věnujte svůj hlas.

Slibuji, že ve funkci prezidenta vás nikdy nezradím. Nejsem zbabělec a v těžkých časech se nevzdávám a neutíkám. Když mi dáte hlas, nebudete toho nikdy litovat. Děkuji vám za podporu.

Váš Jiří Hynek

Proč já

Prezident musí každým svým činem hájit české národní zájmy. To je jeho hlavní poslání. Já tak činím celý svůj profesní život. Úlohou státu je zajistit občanům bezpečnost, spravedlnost a vládu práva. To jsou nezbytné podmínky pro zachování svobody a demokracie, jež jsou základními stavebními kameny prosperující společnosti. Rovněž v mezinárodních vztazích musí Česká republika tvrdě a sebevědomě hájit vlastní národní zájmy a nepodléhat cizím tlakům a diktátům.

Prezident musí být schopen plnit úlohu vrchního velitele ozbrojených sil, a to nejen symbolicky. Já se v prostředí bezpečnosti pohybuji téměř 20 let a znám dokonale silné stránky i slabiny naší armády. Orientuji se nejen v problematice obrany, ale i dalších ozbrojených složek.

Prezident musí podporovat tvorbu bohatství naší země a jeho obyvatel. Díky svým dlouholetým profesním zkušenostem mohu být úspěšným vyslancem českého průmyslu a aktivně prosazovat v zahraničí zájmy českých exportérů, na kterých stojí prosperita našeho státu.

Prezident musí mít energii, elán a osobní odhodlání. Při veškeré skromnosti říkám, že všechna tato kritéria splňuji a jsem přesvědčen, že pro funkci prezidenta mám veškeré předpoklady.

Kdo jsem

Narodil jsem se 20.prosince 1960 v Ústí nad Labem. Vystudoval jsem Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy a v roce 1988 jsem získal titul RNDr. Začínal jsem jako vývojový pracovník v Tesle Kolín. V roce 1990 jsem spoluzaložil softwarovou společnost. Od roku 1992 jsem zastával řadu významných manažerských pozic, mj. generálního ředitele Karlovarského porcelánu, předsedy představenstva a generálního ředitele společnosti Praga. Později jsem působil jako ředitel státního podniku VOP-026 Šternberk a krátce jako ředitel Správy základních registrů. Od roku 2011 pracuji jako výkonný ředitel a prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky. Jsem členem Mensa ČR, vedoucím delegace ČR v NIAG (NATO Industrial Advisory Group) a členem rady resortu ministerstva obrany pro aplikovaný výzkum, vývoj a inovace. Jsem podruhé ženatý a mám 4 děti.

Dobrovolníci
Líbí se Vám mé myšlenky? Chcete mou kandidaturu podpořit aktivně a zapojit se jako dobrovolník do mé kampaně? Není nic snazšího. Stačí vyplnit tento formulář a můj tým Vás bude obratem kontaktovat.

 

 
Pohlaví:
Mám zájem zapojit se jako:
Jaké sociální sítě používám:

 


Dary a financování

Jsem Realista a vím, že se neobejdu bez Vaší finanční podpory, které si velice vážím.

Pokud jste se rozhodl/a finančně podpořit mou kandidaturu na prezidenta ČR, dovoluji si Vás požádat o zaslání daru.

Dar lze zaslat bezhotovostním převodem na můj transparentní účet vedený u České spořitelny a.s., číslo účtu 3061372143/0800.

V platebním příkazu prosím uveďte jako variabilní symbol své datum narození ve formátu DDMMRRRR (v případě dárce fyzické osoby), nebo své IČO (v případě dárce právnické osoby).

Do zprávy pro příjemce prosím uveďte jméno, příjmení a obec vašeho trvalého pobytu (v případě dárce fyzické osoby), nebo názvu a sídla (v případě dárce právnické osoby).

Bez všech uvedených náležitostí nelze dar přijmout.

Všechny přijaté finanční dary jsou viditelné na mém transparentním účtu:

V případě jakýchkoli dotazů ohledně sponzoringu mne prosím kontaktujte na e-mailu: info@hynek2018.cz

Petice

Na tomto místě bych Vás rád požádal o Vaši osobní podporu.

Pokud souhlasíte s mými myšlenkami a domníváte se, že bych měl dostat příležitost utkat se s ostatními kandidáty, podepište prosím petici za mou kandidaturu.

Petici může podepsat každý oprávněný volič, státní občan ČR, který ke dni 2. kola voleb (26. - 27. 1. 2018) dosáhl 18 let.

Petiční arch si zde můžete sami stáhnout, vytisknout a podepsat. Ideální bude, když jej dáte podepsat také Vašim příbuzným, přátelům a kolegům.

Petiční archy tiskněte pouze jednostranně, vyplňujte čitelně hůlkovým písmem a nečíslujte je. Na zadní stranu uveďte obyčejnou tužkou své jméno a kontaktní údaje.

Vyplněný petiční arch s podpisy prosím předejte na nejbližší petiční místo, jejichž seznam naleznete dál na této stránce.

Petiční archy můžete také zaslat poštou na adresu:

Realisté, Vyskočilova 741/3, Budova H, 140 00 Praha 4

Obálku s podpisy odešlete nejpozději 2.11.2017 a označte ji prosím nápisem “Hynek 2018”.

Podmínkou mé kandidatury je získání 50 000 podpisů občanů, kteří mou nominaci podpoří.

Věřím, že s Vaší podporou požadované množství podpisů získám a do prvního kola prezidentské volby postoupím.

Petiční místa

Podpořit mne svým podpisem můžete také na některém ze stálých petičních míst.

Pokud můžete sami zřídit stálé petiční místo, kontaktujte mne prosím na petice@hynek2018.cz

Seznam petičních míst podle obcí:

Kontakty
Média: jana.malikova@realiste.cz
Petice: petice@hynek2018.cz
Realisté
Vyskočilova 741/3, Budova H
140 00 Praha 4
Chcete odebírat novinky?
Děkuji za podporu
 
 
 
 
Zadavatel: Jiří Hynek / Zpracovatel: CS Development s.r.o.